Προπτ, Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών, μέρες και ώρες μαθήματος

12-02-18 web.xrh 0 comment

12/2/2018

Το μάθημα επιλογής Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών θα διεξάγεται κάθε:

– Τρίτη 16.15-18.00, ΓΛ 205 (ως έχει στο πρόγραμμα) και

– Πέμπτη 10.15-12.00, ΓΛ 105 (αντί Τετάρτης 08.15-10.00, 338)