Προπτ. Πρακτική Ασκηση

13-02-18 web.xrh 0 comment

13/2/2018

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι οδηγίες για την πρακτική άσκηση.   Παρακαλούμε να παρακολουθείτε το site του Τμήματος για τις σχετικές οδηγίες.