Προπτ, Τραπεζική, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας διαλέξεων Πέμπτης

13-02-18 web.xrh 0 comment

13/2/2018

Το μάθημα 6ου εξαμήνου “Τραπεζική” θα διεξάγεται:

– Τρίτη 10.15-12.00 αίθ 204 (ως έχει) και

– Πέμπτη 12.15-14.00 αίθ. 202 (αντί 002)