Προπτ, Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξ. 2017-2018

14-02-18 web.xrh 0 comment

14/2/2018

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι οι δηλώσεις για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα μαθήματα επιλογής, εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, θα υποβάλλονται από 20 Φεβρουαρίου έως και 16 Μαρτίου 2018 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών.

Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή κατά τις ώρες 11:30 έως 14:00).

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας