Προπτ, ανακοίνωση για το μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής»

14-02-18 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

  Πειραιάς,  14 Φεβρουαρίου 2018

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής» με τον κ. Χαρδούβελης, όπως επικοινωνήσουν άμεσα μαζί του στο ghardouv@unipi.gr.

Σημειώνεται ότι, εφόσον επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να το συμπεριλάβουν στην ηλεκτρονική μαθημάτων κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών δηλώσεων, τόσο οι νέοι φοιτητές, όσο και οι παλαιότεροι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν ακόμα να συμμετάσχουν στο εν λόγω μάθημα.

 Από τη Γραμματεία