Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus + για το 2018-2019

16-02-18 web.xrh 0 comment

16/2/2018

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι από 15/02/2018 έως 07/03/2018.

Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους την σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
γ) Αναλυτική βαθμολογία

Ο σύνδεσμος στον οποίο είναι αναρτημένες όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, καθώς και τα δικαιολογητικά για τους φοιτητές είναι ο ακόλουθος: http://www.unipi.gr/unipi/el/europaika-programmata/erasmus/erasmus-plus-spoudes.html

Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων