Έρευνα Επαγγελματικής Πορείας των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

20-02-18 web.xrh 0 comment

20/2/2018

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην καθιερωμένη Έρευνα Επαγγελματικής Πορείας των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμπληρώνοντας το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.

Η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στόχος της είναι η συλλογή στοιχείων που θα ενισχύσουν:

(α) τη διαμόρφωση αξιόπιστων συμπερασμάτων αναφορικά με το βαθμό και την ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου, την επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού των αποφοίτων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς και κλάδους.

(β) την απόκτηση καλύτερης εικόνας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μετάβασης και των προβλημάτων επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων.

(γ) την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενημέρωσης και στήριξης των φοιτητών από παλαιότερους αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας.

(δ) τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο με απόλυτη σοβαρότητα και εχεμύθεια. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και δε θα υπάρξει καμία ταυτοποίηση ατόμων και στοιχείων, σε οποιαδήποτε συμπεράσματα προκύψουν από την έρευνα αυτή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης θα είναι πάντα στη διάθεσή σας.

ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2015 – 2017