Προπτ, Αποτίμηση Αξιογράφων, ακύρωση διαλέξεων

26-02-18 web.xrh 0 comment

26/2/2018

Οι διαλέξεις της Δευτέρας 26/2/2018 και Τετάρτης 28/2/2018, του μαθήματος επιλογής “Αποτίμηση Αξιογράφων” ακυρώνονται.