Άρθρο του κ. Δ. Κυριαζή στο 11ο Τεύχος του ΣΕΔ, σχετικά με την Κεφαλαιακή Διάρθρωση

27-02-18 web.xrh 0 comment

27/2/2018

Στο 11ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ, «Μετοχικός Ακτιβισμός» το οποίο

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, στη διεύθυνση:

<http://www.sed.gr/upload/magazine/11/index.html>

http://www.sed.gr/upload/magazine/11/index.html

  

Υπάρχει το άρθρο του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Δημήτρη Κυριαζή που αφορά στον τρόπο επιλογής της κεφαλαιακής διάρθρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, στο ίδιο τεύχος υπάρχει μια μεγάλη  ποικιλία άρθρων, μεταξύ των οποίων, τα συμπεράσματα από το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2017, περιγραφή του 15ου Συνεδρίου του ΣΕΔ, άρθρα για Τεχνική Ανάλυση μετοχών. Θεμελιώδη Ανάλυση Εταιρειών.