Προπτ, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

27-02-18 web.xrh 0 comment

26/2/2018

Περιγραφή μαθήματος


Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μέσα από χρηματοοικονομικές εφαρμογές τις θεωρητικές έννοιες και τα εργαλεία που έχουν διδαχθεί στο μάθημα της Οικονομετρίας.

Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με όλα τα βήματα μιας οικονομετρικής μελέτης αρχίζοντας από τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, την εισαγωγή τους στο κατάλληλο πρόγραμμα και την εκτίμηση και ερμηνεία ενός καλώς ορισμένου οικονομετρικού μοντέλου.

Η ύλη θα καλυφθεί από σημειώσεις και άρθρα που θα δίνονται από το διδάσκοντα.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα χρησιμοποιηθούν το Excel καθώς και το οικονομετρικό πρόγραμμα gretl το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους καθώς είναι ελεύθερο λογισμικό. Η γνώση των παραπάνω δεν είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος καθώς η εκμάθηση τους και η εξοικείωση με αυτά είναι από τους πρωταρχικούς στόχους των διαλέξεων.

To μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη εξεταστεί και επιτύχει στο μάθημα της Οικονομετρίας καθώς όλες οι έννοιες που έχουν διδαχθεί θεωρούνται δεδομένες.

Όλες οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αίθουσα 325) Δευτέρα και Τετάρτη 10.15-12.00.

Για το λόγο αυτό ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα είναι 30. Στην περίπτωση που συγκεντρωθεί μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αφού οριστηκοποιηθεί η λίστα των συμμετεχόντων.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή εξέταση καθώς η εξέταση του μαθήματος θα γίνει επίσης στο εργαστήριο εφαρμόζοντας τα εργαλεία όπως θα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aantypas@unipi.gr

Με εκτίμηση,

Αντύπας Αντώνιος, Ph.D.