Πρακτική Άσκηση 2017-18, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

28-02-18 web.xrh 0 comment

28/02/2018

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση έως και την Παρασκευή 02/03/2018, ώρα 12:00μ.

Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά, μέσω του site του Τμήματος στο: https://bankfin.unipi.gr/praktiki/praktiki

Πρακτική Άσκηση, Ανακοίνωση, 21/2/2018