Προπτ, Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική, επείγουσα ανακοίνωση

28-02-18 web.xrh 0 comment

28/2/2018

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να δηλωθεί, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συμμετοχή στο μάθημα ‘Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική’.