Πρακτική Άσκηση 2017-18, πρώτοι επιλεχθέντες, πίνακας

08-03-18 web.xrh 0 comment

8/3/2018

Ενημέρωση για τους πρώτους επιλεχθέντες φοιτητές στην Πρακτική Άσκηση

Μετά τη σημερινή συνάντηση και σχετική συζήτηση, οι φοιτητές που έχουν τα παρακάτω μητρώα, έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση:

x15140
X15127
Χ15089
Χ15008
X15057
X15141
X15145
Χ15152
x14064
x14016
Χ14149
x13024
Χ14172
X14153
x14157
Χ14100
Χ14072
x14222
Χ14200
X14079
x14059
Χ14042
Χ14074
X14188
x14142
X14144
Χ14210
x14130
x13180
Χ14050
X14175
X14008
x14206
x14069
x14035
X14126
Χ14058
x14048
X14083
Χ14017
x14102
x13164
Χ13149
x13055
x13087
X12119

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα, για τους υπολοίπους.