Προπτ, μαθήματα Παρασκευής 16/3/2018, Καθ. Γ. Διακογιάννη

14-03-18 web.xrh 0 comment

14/3/2018

Την Παρασκευή 16/3/2018, ο Καθηγητής Γ. Διακογιάννης, ως Κοσμήτορας της Σχολής, θα διεξάγει τις Ορκωμοσίες των δύο Τμημάτων. Συνεπώς η πρώτη ώρα των διαλέξεών του και για τα δύο μαθήματα, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η δεύτερη ώρα των μαθημάτων, καθώς και το εργαστήριο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.