Πρακτική Άσκηση 2017-2018, τελικός πίνακας επιλεχθέντων

16-03-18 web.xrh 0 comment

16/3/2018

Ενημέρωση για τους επιλεχθέντες φοιτητές στην Πρακτική Άσκηση

Για την Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 έχουν επιλεγεί οι φοιτητές με τα κάτωθι μητρώα:

Χ10146
χ11104
χ11107
χ11113
χ12117
χ13002
χ13016
χ13024
χ13055
χ13079
χ13087
χ13096
χ13109
Χ13131
Χ13159
χ13162
χ13164
χ13170
χ13180
χ14008
χ14016
Χ14017
Χ14022
Χ14028
χ14035
χ14041
Χ14042
χ14048
Χ14050
Χ14058
χ14059
χ14064
χ14067
χ14069
Χ14072
Χ14074
Χ14075
χ14078
χ14079
χ14083
χ14090
χ14091
Χ14100
χ14102
χ14107
χ14119
χ14124
χ14126
χ14130
χ14142
χ14144
Χ14149
χ14153
χ14157
Χ14162
Χ14172
χ14175
χ14177
χ14188
χ14193
Χ14200
χ14201
Χ14203
χ14205
χ14206
Χ14210
Χ14221
χ14222
Χ15008
Χ15089
χ15127
χ15140
χ15141
Χ15152

Παρακαλούμε οι συγκεκριμένοι φοιτητές να κάνουν την εγγραφή τους στο https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index