Πρακτική Άσκηση, ηλεκτρονική δήλωση μαθήματος

20-03-18 web.xrh 0 comment

20/3/2018

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν επιλεγεί για την πρακτική άσκηση, πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μαθήματος στο students, όπως κάνουν σε όλα τα μαθήματα.

Επιπλέον, παρακαλούμε οι συγκεκριμένοι φοιτητές να ολοκληρώσουν άμεσα την εγγραφή τους και στο https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index.

Στην πλατφόρμα του e-praktiki είναι υποχρεωτικό να κάνετε την εεγγραφή σας, γιατί από κει θα βγουν συμβάσεις, εντολές πληρωμής, κλπ.

  • Συνεπώς κάνετε την εγγραφή σας εκεί και προσέχετε τα στοιχεία που θα εισαγάγετε να είναι σωστά. 
  • Στο πεδίο επιλογής τοποθεσίας για πρακτική, επιλέγετε πχ Αττική, αν θέλετε Αττική και πχ Μυτιλήνη, αν θέλετε ν ακάνετε την πρακτική σας στη Μυτιλήνη.
  • Στο πεδίο επιλογής κλάδος πρακτικής, προσθέτετε πληροφορία, πχ τράπεζες, μόνο όταν έχετε συγκεκριμένη επιθυμία.