Προπτ, σχετικά με τη δήλωση του μαθήματος Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

20-03-18 web.xrh 0 comment

20/3/

Όσοι δεν έχουν κληρωθεί στο μάθημα επιλογής Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και παρόλα αυτά το έχουν δηλώσει στο students, να κάνουν τροποποίηση επιλογής, διότι δεν θα τους αποδωθεί βαθμός.