ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+

21-03-18 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πειραιάς, 19.03.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS +
Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017‐2018

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές όλων των Κύκλων Σπουδών και στους εν δυνάμει απόφοιτους, οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος (2017‐2018) και η μετακίνησή τους να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.09.2018 ότι λόγω ελλειπούς χρηματοδότησης, οι διαθέσιμες θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι τρεις (3).
Επίσης, διατίθενται άλλες πέντε (5) θέσεις μέσω του Ομίλου του Παντείου Πανεπιστημίου. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος του αιτούντος.

Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων