Προπτ, Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών, αλλαγή αίθουσας για Πέμπτη 19/4/2018

18-04-18 web.xrh 0 comment

18/4/2018

Την Πέμπτη 19/4/2018, το μάθημα επιλογής “Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών” θα πραγματοποιηθεί στο εργστήριο του Τμήματος, γραφείο 325, στον 3ο όροφο.