Προπτ, Ανακοίνωση για μαθήματα 6ου εξαμήνου

24-04-18 web.xrh 0 comment

24/4/2018

1. Η σημερινή διάλεξη (Τρίτη 24 Απριλίου 8-10:00 το πρωί) για το προπτυχιακό μάθημα «Χρηματοοικονομική Θεωρία» δεν θα πραγματοποιηθεί και αντί αυτής, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα»

2. Την Παρασκευή 4 Μαίου και ώρα 14:00-16:00 δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα» και αντί αυτή θα γίνει διάλεξη για το μάθημα «Χρηματοοικονομική Θεωρία»