Προπτ, Εργαστήριο Τραπεζικής, ανακοίνωση για τις παρουσιάσεις

30-04-18 web.xrh 0 comment

30/4/2018

Εργαστήριο Τραπεζικής – Ημερομηνίες Παρουσιάσεων

Μετά από κλήρωση, αποφασίστηκε οι ημερομηνίες παρουσιάσεων να είναι οι ακόλουθες:

 • 17/5 (Πέμπτη)
  • Οριζόντιες συγχωνεύσεις, καρτέλ και κρατική πολιτική
  • Αγορές με αγαθά δικτύου και κρατική πολιτική
  • Οι αιτίες και τα οικονομικά αποτελέσματα της διαφθοράς
 • 21/5 (Δευτέρα)
  • Οι επιπτώσεις των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας
  • Οι επιπτώσεις των θεσμών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μίας χώρας
  • Η σχέση μεταξύ του δημοκρατικού πολιτεύματος και της οικονομικής ευημερίας

Όλοι πρέπει να είναι παρόντες σε όλες τις παρουσιάσεις.