Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αναβολή Μαθήματος

03-05-18 web.xrh 0 comment

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΊ ΜΕ ΤΡΙΩΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10 και 17 ΜΑΪΟΥ.