Προπτ, Μαθηματικά ΙΙ, αλλαγή ώρας και αίθ. για 11-5-2018

08-05-18 web.xrh 0 comment

8/5/2018

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, η διάλεξη του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙ” θα πραγματοποιηθεί 12.15-14.00, στην αίθουσα ΓΛ205.