Προπτ, Αγγλικά 8ου, εξεταστέα ύλη

11-05-18 web.xrh 0 comment

11/5/2018

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Αγγλικά 8ου εξαμήνου

Εξεταστέα ύλη

 

1. Sivridou F., Tombrou C., English for Advanced Studies, Φαίδιμος:

Chapters 4, 5, 6

2. Karamitroglou F., Essential Business Terminology, Φαίδιμος:

Chapters:

1.1

1.4

1.8

1.9

1.12

2.1

2.2

2.3 μόνο ασκήσεις

2.5 μόνο ασκήσεις

5.1

6.2

 

Χρυσούλα Τόμπρου

ΕΕΠ Αγγλικής