Προπτ, Εργαστήριο Τραπεζικής

16-05-18 web.xrh 0 comment

Το μάθημα Εργαστήριο Τραπεζικής την Πέμπτη 17/5  (καθώς και οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις για αυτή την ημέρα) θα γίνει στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του τρίτου ορόφου του κεντρικού κτηρίου (δωμάτιο 325).