Προπτ, Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών

16-05-18 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος επιλογής Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών, της Πέμπτης 17/05/2018, θα πραγματοποιηθεί 10.15-12.00 στην προγραμματισμένη αίθουσα ΓΛ105.