Προπτ, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

16-05-18 web.xrh 0 comment

Λόγω των σχετικών ρυθμίσεων για τις εκλογές, το μάθημα  4ου εξαμήνου χρηματοδότηση επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο 12.00-13.00 (στην 105), αντί του προγραμματισμένου 11.00-13.00