Προπτ, Στοχαστικές, επιπλέον μαθήματα

21-05-18 web.xrh 0 comment

21/5/2018

Μάθημα Επιλογής, Στοχαστικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά, επιπλέον διαλέξεις:

  • Τρίτη 22/5/2018, 12:00-14:00, αίθ. ΓΛ 303 στη Διστόμου και
  • Πέμπτη 24/5/2018, 10:00-12:00, αίθ 339.