Προπτ, Αγγλική Γλώσσα και Ορολογία, Ύλη 2ου, 4ου, 6ου Εξαμήνου

22-05-18 web.xrh 0 comment

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • BASIC BUSINESS ENGLISH, ( Sivridou, F.)κεφ. 30 -35 σελ. 201 -243, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ. 257 -260.

 • COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 1 -6 σελ. 19 -114

 • Σημειώσεις: (Από το βιβλίο SKILLS AND FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH, Sivridou, Tombrou, Iakovos το Part I σελ. 11-50)

ΥΛΗ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH,

  (MORMORI, P.; SIVRIDOY, F.; TOMBROU, C.)

  Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 21 22, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 42

  GRAMMAR: σελ. 245 – 267

  COMMERCIAL CORRESPONDENCEA PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 9 και 10 σελ. 169 -225


  ΥΛΗ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος . Chapters: 13 and 14 (Insurance, Banking)
   2. English for Business Communication   – G.V. Diamantis Units 7&8
   3. Essay Writing for Academic Purposes – Fotini Sivridou Chapter 4
   4. Worksheets – Σημειώσεις