ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

29-05-18 web.xrh 0 comment

A N A K O I N Ω Σ H
Γίνεται  γνωστό  ότι,  λόγω  της  ανακοίνωσης  της  απεργίας  και στάσης εργασίας στα µέσα µαζικής µεταφοράς, αναβάλλονται οι εξετάσεις των προπτυχιακών µαθηµάτων,
που είχαν προγραµµατιστεί να διεξαχθούν την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 κατά τις ώρες 9:00 έως 11:00 και την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018 κατά
τις ώρες 9:00 έως 20:00
.

Τα  µαθήµατα  που  είχαν  προγραµµατιστεί  να  εξεταστούν  την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018, θα εξεταστούν τη ∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018   αντίστοιχα,  κατά  τις  ίδιες  ώρες  και  στις  ίδιες  αίθουσες, σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα εξετάσεων.

Τα  µαθήµατα  που  είχαν  προγραµµατιστεί  να  εξεταστούν  την Τετάρτη  30  Μαΐου  2018  κατά  τις  ώρες  9:00  έως  11:00,  θα
εξεταστούν την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 αντίστοιχα, κατά τις ίδιες ώρες  και  στις  ίδιες  αίθουσες,  σύµφωνα  µε  το  ισχύον  πρόγραµµα εξετάσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ