Ανακοίνωση για τις αιτήσεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

29-05-18 web.xrh 0 comment

Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των ελληνικών ΑΕΙ υποβάλλονται αυτή την χρονική περίοδο προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει εγκαίρως υποβάλει τα ΠΜΣ που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναμένει την σχετική απόφασή του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν μπορούμε ούτε μας επιτρέπεται να δεχθούμε αιτήσεις συμμετοχής στα ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για κάθε νεότερη πληροφορία θα ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Ευχαριστούμε.