Προπτ, ύλη του μαθήματος Μακροοικονομική Ι

30-05-18 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Χριστόδουλος Στεφανάδης
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (Ιούνιος 2018)

• Το Εθνικό Εισόδημα μιας Χώρας.
Mankiw-Ball Κεφάλαιο 2.

• Μέτρηση Κόστους Ζωής.
Mankiw-Ball Κεφάλαιο 2.

• Οικονομική Μεγέθυνση.
Mankiw-Ball Κεφάλαια 7, 8.

• Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής.
Mankiw-Ball Κεφάλαιο 3.

• Ανεργία.
Mankiw-Ball Κεφάλαιο 6.

• Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.
Mankiw-Ball Κεφάλαιο 3.

• Θεωρία Επιχειρηματικών Κύκλων – Μοντέλα Κευνσιανού Σταυρού, IS/LM, Συναθροιστικής Ζήτησης/Προσφοράς
Mankiw-Ball Κεφάλαια 12, 13, 14.

• Χρήμα και Πληθωρισμός.
Mankiw-Ball Κεφάλαιο 4.

Επίσης, οτιδήποτε έχει ειπωθεί στις παραδόσεις.

3886_MaterialMacro1.2018