Προπτυχιακό, Ύλη για το μάθημα Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

05-06-18 web.xrh 0 comment

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι εκείνη που προκύπτει από τις διαλέξεις-διαφάνειες και τις μελέτες που έχουν αναρτηθεί στο https://eclass.unipi.gr/