Προπτυχιακό, Ύλη για το μάθημα Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

05-06-18 web.xrh 0 comment

Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες του βιβλίου της κ. Αγαλλοπούλου ‘Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου’ (Σάκκουλας, 2012): Σελίδες: 1-36, 49-88 (όχι το «Ίδρυμα»), 95-108, 121(«αυτοδύναμη προστασία»)–182, 186-219, 273-287, 299-309 (όχι οι «ενοχές από διοίκηση αλλοτρίων»). Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση θα περιλαμβάνει τρία (3) ή τέσσερα (4) πρακτικά προβλήματα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εξετάσεις ασχολίαστο Αστικό Κώδικα.