Γκ. Χαρδούβελης, ώρες γραφείου 14/6 και 21/6

06-06-18 web.xrh 0 comment

Οι ώρες γραφείου του κ. Χαρδούβελη για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14/6 17:00-19:00 και την Πέμπτη 21/6 17:00-19:00.

Οι ώρες γραφείου την Παρασκευή 8/6 δεν θα πραγματοποιηθούν.