Ώρες λειτουργίας Γραφείου Προέδρου και Γραμματείας Μεταπτυχιακού, Τετάρτη 20/6/2018

20-06-18 web.xrh 0 comment

20/6/2018

Το Γραφείο Προέδρου και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, ειδικώς για σήμερα Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, θα λειτουργεί μόνο μέχρι τις 15:00.