Ανακοίνωση για πυρ. φοιτητές

27-07-18 eperan 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές που προέρχονται από τις πυροπαθείς περιοχές να δηλώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, Aρ. Μητρώου και τηλέφωνο επικοινωνίας) στο mail της Διεύθυνσης Σπουδών: dspoudon@unipi.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚ ΓΙΑ ΠΥΡ ΦΟΙΤΗΤΕΣ