Ανακοίνωση μετεγγραφής στελεχών ενόπλων δυνάμεων

19-09-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των ΑΕΙ, οι οποίοι/ες είναι μόνιμα υπηρετούντες/σες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015), να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 9:00 έως 11:00), έως 15 Οκτωβρίου 2018, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη στην οποία υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ