Διευκρινίσεις για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

20-09-18 web.xrh 0 comment

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι:

 

Α) τα κάτωθι μαθήματα έχουν απλώς μετονομαστεί, αλλά παραμένουν τα ίδια με τα προηγούμενα έτη:

  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (μετονομασία της Λογιστικής)
  • Παράγωγα Αξιόγραφα (μετονομασία του Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου)
  • Θεωρία Παιγνίων (μετονομασία του Προχωρημένη Μικροοικονομική-Θεωρία Παιγνίων)
  • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (μετονομασία της Στοχαστικής Χρηματοοικονομικής)
  • Αναλογιστικά Μαθηματικά (μετονομασία της Θεωρίας Κινδύνου)
  • Στοχαστική Ανάλυση (μετονομασία του Στοχαστικού Λογισμού)
  • Εταιρική Διακυβέρνηση (μετονομασία του Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική)

 

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα με τον παλαιό τίτλο δεν μπορούν να το πάρουν εκ νέου, καθώς είναι το ίδιο μάθημα.

 

Β) Όσοι από τους φοιτητές με μητρώο έως και Χ16, οφείλουν:

– το μάθημα «Οικονομετρία»  5ου εξαμήνου το οποίο διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους, δεν μπορούν να το επιλέξουν ξανά κατά το εαρινό εξάμηνο, καθώς η διδασκαλία του και οι εξετάσεις του κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2019 θα αφορά τους φοιτητές με μητρώο Χ17. Θα εξεταστεί κανονικά στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019 για το σύνολο των φοιτητών που θα το οφείλουν.

– το μάθημα «Μικροοικονομική ΙΙ» 2ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

– το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 2ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

– το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση» 2ου εξαμήνου για τα μητρώα έως Χ13, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

– το μάθημα «Αρχές Μάνατζμεντ» 4ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

 

Γ) Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα επιλογής εαρινών εξαμήνων, θα πρέπει να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το παρόν εαρινό εξάμηνο.