Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων κρατών μελών της Ε.Ε. ακαδ. έτους 2018-2019

20-09-18 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

Πειραιάς 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε. Ε.

Καλούνται οι αλλοδαποί – αλλογενείς και οι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και κατά τις ώρες 9.00 – 11.00.

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/155205/Α5/19-09-2018 (ΑΔΑ: 69ΣΗ4653ΠΣ – ΗΜΙ), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από τη Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας