Ακαδημαϊκά Σεμινάρια, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

28-09-18 web.xrh 0 comment

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 

Σειρά Ακαδημαϊκών Σεμιναρίων στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη

Υπό την οικονομική υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς
Οργανωτές: Μιχαήλ Ανθρωπέλος, Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Πληροφορίες: finance-seminars@unipi.gr

 

 

9/11/2018 16:15-18:00
Dimitris Papanikolaou
Northwestern University
Developing Novel Drugs
10/18/2018 16:15-18:00
Sebastian Gryglewicz
Erasmus
Delegated Monitoring and Contracting
1/11/2018 16:15-18:00
Agnese Leonello
ECB
The interdependence of bank capital and liqudity
8/11/2018 16:15-18:00
Jean Pierre Zigrand
LSE
Systemic Risk and the Dynamics of Temporary Financial Networks
22/11/2018 16:15-18:00
François Derrien
HEC Paris
Labor force demographics and corporate innovation
13/12/2018 16:15-18:00
Tsekrekos Adrianos
AUEB
Does the Central Bank wording affect International Capital Flows? Evidence from the Fed and ECB policy communication framework

Προηγούμενα Σεμινάρια