Προπτυχιακό, Πιστωτικά Ιδρύματα, 5/10/2018, Αναβολή Μαθήματος

03-10-18 web.xrh 0 comment

Το μάθημα Πιστωτικά Ιδρύματα την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 αναβάλλεται και θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.