Προπτ, Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις, αλλαγή αιθουσών διδασκαλίας

11-10-18 eperan 0 comment

11/10/2018

 

Το μάθημα επιλογής Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις στο εξής θα διδάσκεται στις αίθουσες:

  • Τετάρτη 08.15-10.00, αίθουσα 101 (αντί Β002, ΝΚ) και
  • Πέμπτη 16.15-18.00, αίθουσα ΓΛ 205 (αντί ΓΛ 203)