Προπτ, Νευροχρηματοοικονομική, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

11-10-18 eperan 0 comment

11/10/2018

Το μάθημα επιλογής Νευροχρηματοοικονομική, θα διδάσκεται στο εξής:

  • Δευτέρα 16.15-18.00 στην αίθουσα ΓΛ403 (αντί Β002 ισογ, ΝΚ)
  • Τετάρτη 16.15-18.00 στην αίθουσα ΓΛ405 (ως έχει)