Προπτ, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, αλλαγή ημέρας και αίθουσας διδασκαλίας

11-10-18 eperan 0 comment

11/10/2018

 

Το μάθημα επιλογής Θεωρία Λήψης Αποφάσεων θα διδάσκεται:

  • Τετάρτη 10.15-12.00 Β002, Ισόγειο, ΝΚ (ως έχει) και
  • Πέμπτη 12.15-14.00, αίθουσα 338 (αντί Δευτέρα 10,15-12,00 ΓΛ 303)