Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, ανακοίνωση

18-10-18 eperan 0 comment

18/10/2018

 

Το μάθημα επιλογής Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου θα διδάσκεται:

  • Πέμπτη 16:15-18:00, αίθουσα 002 και
  • Παρασκευή 14:45-16:15, αίθουσα 336

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ