Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

24-10-18 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: 210-4142223

Πειραιάς, 24-10-2018

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Θέμα:    Διαδικασία δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 957/τ.Β’/30-6-2010), η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxus.gr).

 

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

Από 24 Οκτωβρίου 2018 έως 21 Δεκεμβρίου 2018, οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ΄ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, για τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

H διανομή των παραπάνω συγγραμμάτων θα γίνεται από 25 Οκτωβρίου 2018 έως 11 Ιανουαρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

 

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr ή στο τηλέφωνο 215-2157850) ή στην Γραμματεία του Τμήματός σας.

 

 

 

                                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ