ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

06-11-18 web.xrh 0 comment

Αγαπητοί φοιτητές/απόφοιτοι,

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει την εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2018» την περίοδο  26 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2018. Η Εκδήλωση– Θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να φέρει σε επαφή τους Αποφοίτους/Φοιτητές του Πανεπιστημίου με την Αγορά Εργασίας. Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας, συμμετέχουν πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την αναζήτηση στελεχιακού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών από το χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μακροχρόνια εμπειρία από την επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης έχει δείξει ότι ως αποτέλεσμα αυτής πραγματοποιείται άμεσα ουσιαστικός αριθμός προσλήψεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο  http://career.unipi.gr/career_cv/hmeres_stadiodromias.php

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ζεας 80- 82, 5ος όροφος
185 34, Πειραίας
Τηλ: 210 4142 562,
e-mail: careeroffice@unipi.gr
www.career.unipi.gr