Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αλλαγή αίθουσας μόνο για 9/11/2018

09-11-18 web.xrh 0 comment

9/11/2018

 

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος κορμού 7ου εξαμήνου Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, θα διεξαχθεί την ίδια ώρα 16.15-18.00 στην αίθουσα 101 (αντί της 103).

Η συγκεκριμένη αλλαγή ισχύει μόνο για σήμερα.