Προπτ, Εξεταστέα Ύλη Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογίας

11-12-18 web.xrh 0 comment

Ύλη 1ου Εξαμήνου

  1. Basic Business English (by Sivridou) κεφ. 5-29 σελ. 41-200, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ.246-257.

Ύλη 3ου Εξαμήνου

  1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος . Chapters: 7 and 8 (Orders, Complaints and Adjustments)
  2. Sivridou, F., Tombrou, C., Iakovos, A. SKILLS and FUNCTIONS in BUSINESS ENGLISH, Φαίδιμος Part II, Chapters: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26

Ύλη 5ου Εξαμήνου

  1. MORMORI, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE Φαίδιμος chapters: 11 & 12 (Agency, Shipping and Transportation)
  2. DIAMANTIS, G. ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION, Φαίδιμος chapters:3, 4, 5, 6.
  3. SIVRIDOU, F., TOMBROU, C. IAKOVOS, A. SKILLS & FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH Φαίδιμος Part II Chapters: 3, 4, 7, 16, 23